PERSOON : BALTEN THONISZ CASTELEIJN

.

VADER : ANTHONIJ CORNELISSE

MOEDER : NN

.

GEBOREN : ca. 1570 in GOEDEREEDE

OVERLEDEN : ca. 1630 in OUDDORP

.

BEROEP : landbouwer; in 1593 penningmeester van het Oudeland.

in 1630: Wij Adriaan Mus, Cornelis Dimmesz Houteschee en Louis Arens Conick, schepenen van banne van het Oudelant in de eijlande van Westvoorn, kennen dat voor ons gecomen en gecompareert is in zijnen propere persoone Jop Tonisse, als last en procuratie hebbende in desen soo van Huichje Cornelis, als weduwe van zalr. Balten Tonisse sijn schoonmoeder alsmede van alle andere kinderen die den voors. Balten Tonisse heeft naargelaten, welke bekende voor hem zijnen en erven en nacomelingen wel en deugdelijk vercocht en in eenen vrijen eijgendom over te dragen te hebben aan de hr. Bailliu Johan de Leu, mitsgaders cappeteijn Daniel Jans ....., de nombre van 4 gem. landt (R A 112).

.

lenny@superonline.com                                                     TERUG naar INDEX

GEHUWD : 1605 in GOEDEREEDE met HUIGJE CORNELISSE (1582)

--KIND (1) : CORNELIS BALTHENSZ

--KIND (2) : CORNELIS BALTHENSZ de jonge

--KIND (3) : BARBARA (BARBER) BALTHENSZ

--KIND (4) : ADRIAEN (AREN) BALTHENSZ (1607 - 1682)

--KIND (5) : LEENDERT BALTHENSZ

--KIND (6) : GRIETJE

--KIND (7) : PIETERNELLA

WOONPLAATSEN : GOEDEREEDE

nazaat van Adriaen : Jacomijntje KASTELIJN SPERLING
Jacomijntje KASTELIJN SPERLING