GLIMLACHENDE HEELMEESTER

Mens en dolfijn hebben iets met elkaar. Wie dit dier ontmoet, glimlacht als vanzelf terug en dat doet om te beginnen al iets met je humeur.

Sommigen zeggen dat er meer aan de hand is en dichten dolfijnen therapeutische of zelfs geneeskrachtige eigenschappen toe. Een verhaal n.a.v. een artikel van Pamela Sturhoofd; zij volgde 3 jaar lang kinderen en volwassenen die - op welke manier dan ook - beter werden van het nabije contact met dolfijnen en verdiepte zich in verhalen die hierover in omloop zijn.

BIJZONDERE RELATIE

Al sinds de oudheid is de mens gefascineerd door de dolfijn. Contacten ontstaan die door de dolfijn worden begonnen; zo gebeurde het zomer 2005 dat een groep zwemmers in Nieuw-Zeeland plotseling door dolfijnen werden omringd die hen naar de kust escorteerden. Toen ze in ondieper water kwamen bleken daar haaien te zwemmen. Later veilig aan wal konden ze alleen maar concluderen dat de dolfijnen hen hadden willen beschermen tegen een aanval van deze haaien...

Cochrane en Callen schreven in 1992 het boek Dolphins and there power to heal, waarin ze onder meer schreven dat zij van veel mensen vernomen hadden dat een ontmoeting met een dolfijn hen op enige wijze positief had beinvloed. Verhalen van dolfijnen die chronische depressies hadden verlicht, het leerproces van gehandicapte kinderen hadden versneld, herstel hadden bespoedigd bij kanker en therapeuten hadden geholpen 'in te breken' in de wereld van autistisch kinderen.

De mensen die zich aangetrokken voelen tot dolfijnen zijn te verdelen in 2 groepen: zij voor wie zwemmen met dolfijnen een leuk avontuur is en anderen voor wie de ontmoeting met een dolfijn iets spiritueels heeft, geinspireerd door de verhalen dat er een geneeskrachtige werking van hen uit zou gaan. Deze verhalen zijn gebaseerd op het feit dat deze zoogdieren een hoge trilling met energie produceren (om in contact te blijven met hun soortgenoten) en de reactie van deze sonargolven op het menselijk lichaam.

Ook uit de oudheid zijn er meerdere verhalen bekend, waarbij een dolfijn een zwemmend kind van de verdrinkingsdood heeft gered door dit op zijn rug te nemen en later met zo'n kind een duidelijke vriendschapsband bleef tonen, door ook bij latere zwempartijen steeds weer ernaast op te duiken.

WAAR KAN IK MET DOLFIJNEN ZWEMMEN ?

Voor organisaties die meer aan het welzijn van de dolfijn dan commerciele belangen denken, kijk eens op www.idw.org maar in elk land (zoals b.v. nu ook bij Bodrum in zomer 2005 is begonnen) worden er dolfijnen shows georganiseerd.

DAG DOLFIJN

In de documentaire "Dag dolfijn' die in 2005 door de AVRO werd uitgezonden, wordt het verhaal verteld van de 8 jarige Sam Griffioen, die geboren werd met de ziekte van Down. Bijzondere aspecten van de dolfijn-therapie en de invloed van contact met een dolfijn op het welzijn van kinderen met het syndroom van Down, wordt toegelicht.

STICHTING SAM

De stichting Sam biedt kinderen met het syndroom van Down of autistische problemen of andere hersen-afwijkingen de mogelijkheid om dolfijn-therapie te volgen. www.stichtingsam.nl

GÜLLÜK TURKIJE

De hier in IASSOS gevonden munt uit de oudheid en het standbeeld van de mascotte Hermias tonen hun verbinding met de dolfijn.

      

                                     lale    postbox 1 – 48670 güllük turkey

Back to LALEs SITE